School

Een stukje geschiedenis...
 
In 1929 zijn er stemmen opgegaan vanuit de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk om een Christelijke school op te richten. Tot die tijd was er alleen een openbare school. Na veel overleg is de school officieel opgericht op 4 april 1933. De school stond aan de Kerkweg en is nu het Kerkelijk Centrum "De Oude School". In 1973 verhuisde de school naar het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat. Om een naam voor de nieuwe school te bedenken, werd een prijsvraag gehouden. Hier kwam de naam "Herédium" uit, wat 'erfgoed' betekent.
 
Al snel werd er naast de school ook een kleuterschool, de 'Drie Turven', gebouwd. In 1978 werd de school alweer wat uitgebreid, er kwam een vijfde lokaal bij. Dit is het lokaal waar nu groep 3 zit. De school had toen wel 150 leerlingen!
Helaas liep het leerlingenaantal in 15 jaar zo terug, dat we in 1994 onder de opheffingsnorm van 110 leerlingen kwamen. Daar moest een oplossing voor worden bedacht en die kwam er in een bestuurlijke fusie met CBS 'De Rank' in Meerkerk. Samen waren we groot genoeg om als twee zelfstandige scholen te kunnen bestaan.
De kleuters kwamen in 1997 in het hoofdgebouw. Het Ministerie bekostigde de aparte kleuterschool niet meer en zo werden de kleuterlokalen na diverse bouwkundige aanpassingen in het hoofdgebouw geïntegreerd. Inmiddels zijn we zo'n 8 jaar verder en zijn er twee lokalen en een RT-ruimte bijgebouwd en is het schoolplein verlegd en opnieuw ingericht. Binnen is de aula helemaal opgeknapt als multifunctionele leerruimte.
 
Op 1 januari 2004 zijn we opnieuw opgegaan in een besturenfusie. De Vereniging TriVia is nu het bevoegd gezag van zeventien scholen. Met elkaar zorgen we ervoor dat het Protestants Christelijk onderwijs in onze regio in stand kan blijven.
 
Op dit moment is CNS "Herédium" een bloeiende school, waar kinderen uit verschillende dorpen en van verschillende gezindten met elkaar leren en spelen. Het motto van het team is dan ook: Samen voor jou!
 

CNS 'Herédium'
Schoolstraat 3
4122 GA Zijderveld
Tel: 0345-641767

E-mail: directie@cnsheredium.nl
 
directeur 

Kalender

27 oktober 2021
Juf Annemarie jarig
27 oktober 2021
Hoofdluiscontrole
02 november 2021
SOT
Meer Kalender