Schoolcommissie

Schoolcommissie
De schoolcommissie is ontstaan nadat aparte†scholen onder TriVia†zijn gefuseerd. Eerst had elke school zijn eigen bestuur, maar na de fusie werd dat de raad van†bestuur. Toch bleek er behoefte te zijn om per school een aanspreekpunt te hebben. Daarom werd in 2004 de schoolcommissie in het leven geroepen.
De eerste taak van de schoolcommissie is het bewaken van de identiteit van onze Christelijke school. Hierover kan advies worden gegeven, maar ook is het mogelijk om als commissie op en aanmerkingen te maken n.a.v. een gebeurtenis. Ook ouders mogen hiervoor contact met ons opnemen om vragen te stellen of opmerkingen te maken, zodat wij dat aan kunnen geven bij de directie.
Daarnaast mogen we advies geven over het onderwijs, de organisatie, het personeelsbeleid en het financiŽle beleid.
Als taak zijn we aanwezig bij het aannemen van nieuwe personeelsleden. Hierbij worden eerst de brieven gelezen, zijn we bij de gesprekken en geven we advies bij het nemen van de beslissing. Zo ook bij eventuele veranderingen in het bestuur.
Eens in de 2 jaar verzorgt de schoolcommissie een ouderavond waarop een interessant (opvoedkundig) thema aan de orde komt.
Tot slot verzorgt de schoolcommissie diverse cadeaus voor het personeel. De verjaardagen worden bijgehouden, de dag van de leerkracht, de dag van de conciŽrge, de dag van de secretaresse enz. en de kerstpakketten worden door ons samengesteld. Ook delen we bij het afscheid van groep 8 de Bijbels uit.
Op dit moment zitten in de schoolcommissie:
  • †Mw. Annika Maaijen - Kemkes† vz††††† † anmaaijen@hotmail.com † †
  • †Mw. Helette van der Linden - de Wildt
  • †Mw. Marieke Kemkes - Horden
† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ††
De bedoeling is om maximaal twee keer 4 jaar in de schoolcommissie te zitten en dan te wisselen.
We komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.
Zo willen we er graag voor u zijn in de komende jaren en we hopen dat u geen drempel voelt om de eventuele onderwerpen die aan de orde kunnen komen naar ons uit te spreken, zodat het†voor de kinderen, maar†ook voor de ouders een gezegende periode op†de basisschool mag zijn.

Kalender

27 oktober 2021
Juf Annemarie jarig
27 oktober 2021
Hoofdluiscontrole
02 november 2021
SOT
Meer Kalender