Schooltijden

 

Wij gebruiken een continurooster.

Maandag t/m vrijdag zijn de schooltijden gelijk van 8.30 uur tot 14.15 uur.
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag om 12.00 uur uit.

10 Minuten voor schooltijd en in de pauze loopt er een leerkracht pleinwacht.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven buiten tot de eerste bel gaat (8.25 uur)

Er is een buiten-kapstok om tassen e.d. op te hangen.Gymnastiekrooster :

Gymnastiekrooster Sidewende

Groep 1-2 vrijdag 08.30- 09.30 uur

Groep 3-4 donderdag 12.15-13.15 uur

Groep 5-6 donderdag 11.00-12.00 uur en vrijdag 13.15-14.15 uur

Groep 7-8 donderdag 13.15-14.15 uur en vrijdag 12.15- 13.15 uur

 

  • Groep 5 t/m 8 krijgt twee maal in de week gym. Groep 0 t/m 4 spelen nog buiten op het plein.
  • Groep 0-1-2 gymt op vrijdagmorgen. De kinderen worden bij Sidewende verwacht. Het zou fijn zijn als ouders helpen met omkleden voor de les.
  • Groepen die aan het eind van de dag gym hebben, mogen na de gymles direct naar huis.