Schooltijden

 

  's Morgens 's Middags
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur  
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur

 

10 Minuten voor schooltijd en in de pauze loopt er een leerkracht pleinwacht.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven buiten tot de eerste bel gaat (8.25 uur)

Er is een buitenkapstok om tassen e.d. op te hangen.

De pauzes zijn van 10.30-10.45 uur en van 12.00-13.00 uur.

De leerlingen mogen 's middags pas om 12.50 uur het plein op. Dit i.v.m. het toezicht van de TSO.


 

Gymnastiekrooster :

Gymnastiekrooster Sidewende

 

Groep 1-2 vrijdag 08.30-09.30 uur

Groep 3-4 donderdag 13.00-14.00 uur

Groep 5-6 maandag 13.00-14.00 uur en donderdag 14.00-15.00 uur

Groep 7-8 maandag 14.00-15.00 uur en donderdag 08.30-09.30 uur

 

 
  • groep 5 t/m 8 krijgt twee maal in de week gym.
  • Groep 0-1-2 gymt op vrijdagmorgen. De kinderen worden bij Sidewende verwacht. Het zou fijn zijn als ouders helpen met omkleden voor de les.
  • Om onze schooltijd efficiënt te gebruiken is de gymles zoveel mogelijk ingepland aan het begin of eind van een dagdeel.
  • De leerkracht van groep 3/4 vertrekt om 12.45 uur samen met de overblijfkinderen richting de Krooshof. De andere kinderen kunnen ervoor kiezen om op die tijd mee te lopen of zelfstandig richting de Krooshof te gaan. Zij worden hier pas om 12.55 uur verwacht.
  • Groepen die aan het eind van een dagdeel gym hebben, mogen na de gymles direct naar huis.