Schooltijden

 

Wij gebruiken een continurooster.

Maandag t/m vrijdag zijn de schooltijden gelijk van 8.30 uur tot 14.15 uur.
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag om 12.00 uur uit.

10 Minuten voor schooltijd en in de pauzes loopt er een leerkracht pleinwacht.
We eten met de klas in het lokaal en daarna spelen de kinderen een kwartier buiten.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven buiten tot de eerste bel gaat (8.25 uur)
Er is een buiten-kapstok om tassen e.d. op te hangen. 

 De gymtijden voor dit schooljaar.

Groep 1/2 gaat tot de herfstvakantie buitenspelen en zal daarna op woensdag van 8.30-9.30 uur gaan gymmen in de gymzaal.

Groep 3/4  gymt donderdag van 8.30-9.15 uur in de gymzaal en op dinsdag en woensdagmiddag spelen de kinderen buiten op het plein.
Juf Lia is donderdag om 8.20 uur aanwezig in de gymzaal. De kinderen worden donderdagmorgen dus bij de gymzaal verwacht en niet bij school.

Groep 5/6 gymt donderdag van 9.15-10.00 uur en vrijdag van 12.30-13.15 uur in de gymzaal.

Groep 7/8 gymt donderdag van 10.00-10.45 en vrijdag van 13.15-14.15 uur in de gymzaal.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in gymkleding en dragen gymschoenen. Wilt u een berichtje naar de leerkracht sturen als uw kind niet mee kan gymmen.

De lessen op de donderdag worden gegeven door een vakleerkracht vanuit de gemeente Vijfheerenlanden. Voorlopig zal buurtsportcoach Joyce Gelderblom van Sportservice provincie Utrecht deze lessen verzorgen. De leerkracht van de groep zal ook aanwezig zijn.

Kalender

27 oktober 2021
Juf Annemarie jarig
27 oktober 2021
Hoofdluiscontrole
02 november 2021
SOT
Meer Kalender